סקירות מטבעות והמלצות

איתותי מסחר ליום רביעי 22-12-2010

איתותי מסחר ליום רביעי 22-12-2010

יורו קנדי שורט: כניסה:1.3310 | סטופ:1.3361 | יעד:1.3267

יורו ין לונג: כניסה:110.52 | סטופ:109.55 | יעד:111.40

פתח חשבון מסחר

מי שמעוניין לבצע את העסקאות המובאות מוזמן ללחוץ כאן על מנת לפתוח חשבון מסחר במט"ח.

מוגש בחסות חברת Real-Forex

* Real-Forex מבהירה כי אין לראות באמור ייעוץ להשקעות. המסחר במטבע חוץ מסוכן ואינו מיועד לכל משקיע. מומלץ להיוועץ ביועץ השקעות מוסמך לפני ביצוע עסקאות. אין לראות באמור הבטחה לתשואות עתידיות או לתשואה בכלל.


איתותי מסחר ליום שלישי 21-12-2010

 

איתותי מסחר ליום שלישי 21-12-2010
פאונד דולר לונג
כניסה:1.5580
סטופ:1.5479
יעד:1.5660

פאונד ין לונג
כניסה:130.19
סטופ:129.81
יעד:130.51

פתח חשבון מסחר

מי שמעוניין לבצע את העסקאות המובאות מוזמן ללחוץ כאן על מנת לפתוח חשבון מסחר במט"ח.

מוגש בחסות חברת Real-Forex

* Real-Forex מבהירה כי אין לראות באמור ייעוץ להשקעות. המסחר במטבע חוץ מסוכן ואינו מיועד לכל משקיע. מומלץ להיוועץ ביועץ השקעות מוסמך לפני ביצוע עסקאות. אין לראות באמור הבטחה לתשואות עתידיות או לתשואה בכלל.

איתותי מסחר ליום שני 20-12-2010

איתותי מסחר ליום שני 20-12-2010

יורו קנדי שורט

כניסה:1.3280

סטופ:1.3359

יעד:1.3207

 

ניוזילנדי דולר שורט

כניסה:0.7341

סטופ:0.7427

יעד:0.7259

 

פתח חשבון מסחר

מי שמעוניין לבצע את העסקאות המובאות מוזמן ללחוץ כאן על מנת לפתוח חשבון מסחר במט"ח.

מוגש בחסות חברת Real-Forex

* Real-Forex מבהירה כי אין לראות באמור ייעוץ להשקעות. המסחר במטבע חוץ מסוכן ואינו מיועד לכל משקיע. מומלץ להיוועץ ביועץ השקעות מוסמך לפני ביצוע עסקאות. אין לראות באמור הבטחה לתשואות עתידיות או לתשואה בכלל.

איתותי מסחר ליום חמישי 16-12-2010

איתותי מסחר ליום חמישי 16-12-2010
אוסטרלי דולר שורט
כניסה:0.9839
סטופ:0.9887
יעד:0.9797

דולר ין לונג
כניסה:84.53
סטופ:84.12
יעד:84.88

פתח חשבון מסחר

מי שמעוניין לבצע את העסקאות המובאות מוזמן ללחוץ כאן על מנת לפתוח חשבון מסחר במט"ח.

מוגש בחסות חברת Real-Forex

* Real-Forex מבהירה כי אין לראות באמור ייעוץ להשקעות. המסחר במטבע חוץ מסוכן ואינו מיועד לכל משקיע. מומלץ להיוועץ ביועץ השקעות מוסמך לפני ביצוע עסקאות. אין לראות באמור הבטחה לתשואות עתידיות או לתשואה בכלל.

איתותי מסחר ליום רביעי 15-12-2010

איתותי מסחר ליום רביעי 15-12-2010

יורו ין שורט: כניסה:111.50 | סטופ:112.11 | יעד:110.97

פאונד ין: כניסה:131.28 | סטופ:132.25 | יעד:130.40

פתח חשבון מסחר

מי שמעוניין לבצע את העסקאות המובאות מוזמן ללחוץ כאן על מנת לפתוח חשבון מסחר במט"ח.

מוגש בחסות חברת Real-Forex

* Real-Forex מבהירה כי אין לראות באמור ייעוץ להשקעות. המסחר במטבע חוץ מסוכן ואינו מיועד לכל משקיע. מומלץ להיוועץ ביועץ השקעות מוסמך לפני ביצוע עסקאות. אין לראות באמור הבטחה לתשואות עתידיות או לתשואה בכלל.

איתותי מסחר ליום שלישי 14-12-2010

איתותי מסחר ליום שלישי 14-12-2010

אוסטרלי דולר לונג: כניסה:0.9990 | סטופ:0.9830 | יעד:1.0179

פאונד ין שורט: כניסה:131.70 | סטופ:133.03 | יעד:130.50

פתח חשבון מסחר

מי שמעוניין לבצע את העסקאות המובאות מוזמן ללחוץ כאן על מנת לפתוח חשבון מסחר במט"ח.

מוגש בחסות חברת Real-Forex

* Real-Forex מבהירה כי אין לראות באמור ייעוץ להשקעות. המסחר במטבע חוץ מסוכן ואינו מיועד לכל משקיע. מומלץ להיוועץ ביועץ השקעות מוסמך לפני ביצוע עסקאות. אין לראות באמור הבטחה לתשואות עתידיות או לתשואה בכלל.

איתותי מסחר ליום שני 13-12-2010

איתותי מסחר ליום שני 13-12-2010

פאונד דולר שורט: כניסה:1.5755 | סטופ:1.5822 | יעד:1.57

פאונד ין לונג: כניסה:133.03 | סטופ:131.73 | יעד:134.20

פתח חשבון מסחר

מי שמעוניין לבצע את העסקאות המובאות מוזמן ללחוץ כאן על מנת לפתוח חשבון מסחר במט"ח.

מוגש בחסות חברת Real-Forex

* Real-Forex מבהירה כי אין לראות באמור ייעוץ להשקעות. המסחר במטבע חוץ מסוכן ואינו מיועד לכל משקיע. מומלץ להיוועץ ביועץ השקעות מוסמך לפני ביצוע עסקאות. אין לראות באמור הבטחה לתשואות עתידיות או לתשואה בכלל.

איתותי מסחר ליום חמישי 09/12/2010

איתותי מסחר ליום חמישי 09/12/2010

דולר קנדי לונג כניסה:1.0128 סטופ:1.0084 יעד:1.0166

פאונד דולר לונג כניסה:1.5839 סטופ:1.5757 יעד:1.5915

פתח חשבון מסחר

מי שמעוניין לבצע את העסקאות המובאות מוזמן ללחוץ כאן על מנת לפתוח חשבון מסחר במט"ח.

מוגש בחסות חברת Real-Forex

* Real-Forex מבהירה כי אין לראות באמור ייעוץ להשקעות. המסחר במטבע חוץ מסוכן ואינו מיועד לכל משקיע. מומלץ להיוועץ ביועץ השקעות מוסמך לפני ביצוע עסקאות. אין לראות באמור הבטחה לתשואות עתידיות או לתשואה בכלל.

איתותי מסחר ליום רביעי 08/12/2010

איתותי מסחר ליום רביעי 08/12/2010
יורו ין לונג: כניסה:111.10 | סטופ:109.55 | יעד:112.60
פאונד דולר שורט:  כניסה:1.5654 | סטופ:1.5790 | יעד:1.5524

פתח חשבון מסחר

מי שמעוניין לבצע את העסקאות המובאות מוזמן ללחוץ כאן על מנת לפתוח חשבון מסחר במט"ח.

מוגש בחסות חברת Real-Forex

* Real-Forex מבהירה כי אין לראות באמור ייעוץ להשקעות. המסחר במטבע חוץ מסוכן ואינו מיועד לכל משקיע. מומלץ להיוועץ ביועץ השקעות מוסמך לפני ביצוע עסקאות. אין לראות באמור הבטחה לתשואות עתידיות או לתשואה בכלל.

איתותי מסחר – יום שלישי 7-12-2010

איתותי מסחר – יום שלישי 7-12-2010
יורו קנדי לונג: כניסה:1.3471 | סטופ:1.3345 | יעד:1.3591
פאונד דולר לונג: כניסה:1.5801 | סטופ:1.5654 | יעד:1.5920

פתח חשבון מסחר

מי שמעוניין לבצע את העסקאות המובאות מוזמן ללחוץ כאן על מנת לפתוח חשבון מסחר במט"ח.

מוגש בחסות חברת Real-Forex

* Real-Forex מבהירה כי אין לראות באמור ייעוץ להשקעות. המסחר במטבע חוץ מסוכן ואינו מיועד לכל משקיע. מומלץ להיוועץ ביועץ השקעות מוסמך לפני ביצוע עסקאות. אין לראות באמור הבטחה לתשואות עתידיות או לתשואה בכלל.