סקירות מטבעות והמלצות

עסקאות האנליסטים ליום רביעי 12-01-2011

עסקאות האנליסטים ליום רביעי 12-01-2011

פאונד פרנק לונג: כניסה:1.5259 | סטופ:1.5182 | יעד:1.5330

פאונד ין שורט: כניסה:129.77 | סטופ:130.36 | יעד:129.24

פתח חשבון מסחר

מי שמעוניין לבצע את העסקאות המובאות מוזמן ללחוץ כאן על מנת לפתוח חשבון מסחר במט"ח.

מוגש בחסות חברת Real-Forex

* Real-Forex מבהירה כי אין לראות באמור ייעוץ להשקעות. המסחר במטבע חוץ מסוכן ואינו מיועד לכל משקיע. מומלץ להיוועץ ביועץ השקעות מוסמך לפני ביצוע עסקאות. אין לראות באמור הבטחה לתשואות עתידיות או לתשואה בכלל.

איתותי מסחר ליום שלישי 11-01-2011

איתותי מסחר ליום שלישי 11-01-2011

פאונד דולר לונג: כניסה:1.5605 | סטופ:1.5544 | יעד:1.5660

פאונד שוויצרי לונג: כניסה:1.5110 | סטופ:1.5050 | יעד:1.5164

פתח חשבון מסחר

מי שמעוניין לבצע את העסקאות המובאות מוזמן ללחוץ כאן על מנת לפתוח חשבון מסחר במט"ח.

מוגש בחסות חברת Real-Forex

* Real-Forex מבהירה כי אין לראות באמור ייעוץ להשקעות. המסחר במטבע חוץ מסוכן ואינו מיועד לכל משקיע. מומלץ להיוועץ ביועץ השקעות מוסמך לפני ביצוע עסקאות. אין לראות באמור הבטחה לתשואות עתידיות או לתשואה בכלל.


איתותי מסחר ליום שני 10-01-2011

איתותי מסחר ליום שני 10-01-2011

דולר ין שורט: כניסה:82.83 | סטופ:83.28 | יעד:82.44

יורו דולר לונג: כניסה:1.2931 | סטופ:1.2891 |  יעד:1.2967

פתח חשבון מסחר

מי שמעוניין לבצע את העסקאות המובאות מוזמן ללחוץ כאן על מנת לפתוח חשבון מסחר במט"ח.

מוגש בחסות חברת Real-Forex

* Real-Forex מבהירה כי אין לראות באמור ייעוץ להשקעות. המסחר במטבע חוץ מסוכן ואינו מיועד לכל משקיע. מומלץ להיוועץ ביועץ השקעות מוסמך לפני ביצוע עסקאות. אין לראות באמור הבטחה לתשואות עתידיות או לתשואה בכלל.

איתותי מסחר ליום חמישי 06-01-2011

איתותי מסחר ליום חמישי 06-01-2011

פאונד ין לונג: כניסה:129.32 | סטופ:128.90 | יעד:129.75

דולר קנדי שורט: כניסה:0.9931 | סטופ:0.9972 | יעד:0.9884

פתח חשבון מסחר

מי שמעוניין לבצע את העסקאות המובאות מוזמן ללחוץ כאן על מנת לפתוח חשבון מסחר במט"ח.

מוגש בחסות חברת Real-Forex

* Real-Forex מבהירה כי אין לראות באמור ייעוץ להשקעות. המסחר במטבע חוץ מסוכן ואינו מיועד לכל משקיע. מומלץ להיוועץ ביועץ השקעות מוסמך לפני ביצוע עסקאות. אין לראות באמור הבטחה לתשואות עתידיות או לתשואה בכלל.

איתותי מסחר ליום רביעי 05-01-2011

איתותי מסחר ליום רביעי 05-01-2011

דולר ין לונג: כניסה:82.23 | סטופ:81.88 | יעד:82.54

דולר קנדי לונג: כניסה:1.0036 | סטופ:0.9966 | יעד:1.0100

פתח חשבון מסחר

מי שמעוניין לבצע את העסקאות המובאות מוזמן ללחוץ כאן על מנת לפתוח חשבון מסחר במט"ח.

מוגש בחסות חברת Real-Forex

* Real-Forex מבהירה כי אין לראות באמור ייעוץ להשקעות. המסחר במטבע חוץ מסוכן ואינו מיועד לכל משקיע. מומלץ להיוועץ ביועץ השקעות מוסמך לפני ביצוע עסקאות. אין לראות באמור הבטחה לתשואות עתידיות או לתשואה בכלל.


איתותי מסחר ליום שני 03-01-2010

איתותי מסחר ליום שני 03-01-2010

דולר שוויצרי לונג: כניסה:0.9375 | סטופ:0.9320 | יעד:0.9423

דולר ין לונג: כניסה:81.40 | סטופ:81.13 | יעד:81.8

פתח חשבון מסחר

מי שמעוניין לבצע את העסקאות המובאות מוזמן ללחוץ כאן על מנת לפתוח חשבון מסחר במט"ח.

מוגש בחסות חברת Real-Forex

* Real-Forex מבהירה כי אין לראות באמור ייעוץ להשקעות. המסחר במטבע חוץ מסוכן ואינו מיועד לכל משקיע. מומלץ להיוועץ ביועץ השקעות מוסמך לפני ביצוע עסקאות. אין לראות באמור הבטחה לתשואות עתידיות או לתשואה בכלל.

איתותי מסחר ליום חמישי 30-12-2010

איתותי מסחר ליום חמישי 30-12-2010
יורו שוויצרי לונג: כניסה:1.2521 | סטופ:1.2460 | יעד:1.2577
יורו ין שורט: כניסה:107.60 | סטופ:108.30 | יעד:107

פתח חשבון מסחר

מי שמעוניין לבצע את העסקאות המובאות מוזמן ללחוץ כאן על מנת לפתוח חשבון מסחר במט"ח.

מוגש בחסות חברת Real-Forex

* Real-Forex מבהירה כי אין לראות באמור ייעוץ להשקעות. המסחר במטבע חוץ מסוכן ואינו מיועד לכל משקיע. מומלץ להיוועץ ביועץ השקעות מוסמך לפני ביצוע עסקאות. אין לראות באמור הבטחה לתשואות עתידיות או לתשואה בכלל.


איתותי מסחר ליום רביעי 29-12-20010

איתותי מסחר ליום רביעי 29-12-20010

יורו ין שורט: כניסה:107.60 | סטופ:108.34 | יעד:107

יורו דולר שורט: כניסה:1.3080 | סטופ:1.3139 | יעד:1.3034

פתח חשבון מסחר

מי שמעוניין לבצע את העסקאות המובאות מוזמן ללחוץ כאן על מנת לפתוח חשבון מסחר במט"ח.

מוגש בחסות חברת Real-Forex

* Real-Forex מבהירה כי אין לראות באמור ייעוץ להשקעות. המסחר במטבע חוץ מסוכן ואינו מיועד לכל משקיע. מומלץ להיוועץ ביועץ השקעות מוסמך לפני ביצוע עסקאות. אין לראות באמור הבטחה לתשואות עתידיות או לתשואה בכלל.


איתותי מסחר ליום שלישי 28-12-2010

איתותי מסחר ליום שלישי 28-12-2010

פאונד ין לונג: כניסה:128.07 | סטופ:127.62 | יעד:128.46

אוסטרלי ין לונג: כניסה:83.27 | סטופ:82.94 | יעד:83.54

פתח חשבון מסחר

מי שמעוניין לבצע את העסקאות המובאות מוזמן ללחוץ כאן על מנת לפתוח חשבון מסחר במט"ח.

מוגש בחסות חברת Real-Forex

* Real-Forex מבהירה כי אין לראות באמור ייעוץ להשקעות. המסחר במטבע חוץ מסוכן ואינו מיועד לכל משקיע. מומלץ להיוועץ ביועץ השקעות מוסמך לפני ביצוע עסקאות. אין לראות באמור הבטחה לתשואות עתידיות או לתשואה בכלל.


איתותי מסחר ליום 27-12-2010

איתותי מסחר ליום 27-12-2010

יורו קנדי לונג: כניסה:1.3273 | סטופ:1.3186 | יעד:1.3354

יורו ין לונג: כניסה:109.07 | סטופ:108.41 | יעד:109.67

פתח חשבון מסחר

מי שמעוניין לבצע את העסקאות המובאות מוזמן ללחוץ כאן על מנת לפתוח חשבון מסחר במט"ח.

מוגש בחסות חברת Real-Forex

* Real-Forex מבהירה כי אין לראות באמור ייעוץ להשקעות. המסחר במטבע חוץ מסוכן ואינו מיועד לכל משקיע. מומלץ להיוועץ ביועץ השקעות מוסמך לפני ביצוע עסקאות. אין לראות באמור הבטחה לתשואות עתידיות או לתשואה בכלל.