סקירות מטבעות והמלצות

עסקאות האנליסטים ל- 08-02-2011


עסקאות האנליסטים ל- 08-02-2011

פאונד ין לונג: כניסה:133.26 | סטופ:132.70 | יעד:134

יורו שוויצרי לונג: כניסה1.3045: | סטופ:1.2932 | יעד:1.3158

פתח חשבון מסחר

מי שמעוניין לבצע את עסקאות הפורקס המובאות מוזמן ללחוץ כאן על מנת לפתוח חשבון מסחר במט"ח.

מוגש בחסות חברת Real-Forex

* Real-Forex מבהירה כי אין לראות באמור ייעוץ להשקעות. המסחר במטבע חוץ מסוכן ואינו מיועד לכל משקיע. מומלץ להיוועץ ביועץ השקעות מוסמך לפני ביצוע עסקאות. אין לראות באמור הבטחה לתשואות עתידיות או לתשואה בכלל.
עסקאות האנליסטים 03/02/2011

עסקאות האנליסטים 03/02/2011

דולר קנדי לונג: כניסה:0.9902 | סטופ:0.9874 | יעד:0.9928

יורו ין לונג: כניסה:112.77 | סטופ:112.52 | יעד:113

פתח חשבון מסחר

מי שמעוניין לבצע את עסקאות הפורקס המובאות מוזמן ללחוץ כאן על מנת לפתוח חשבון מסחר במט"ח.

מוגש בחסות חברת Real-Forex

* Real-Forex מבהירה כי אין לראות באמור ייעוץ להשקעות. המסחר במטבע חוץ מסוכן ואינו מיועד לכל משקיע. מומלץ להיוועץ ביועץ השקעות מוסמך לפני ביצוע עסקאות. אין לראות באמור הבטחה לתשואות עתידיות או לתשואה בכלל.
עסקאות האנליסטים ליום 02-02-2011

עסקאות האנליסטים ליום 02-02-2011

אוסטרלי דולר שורט:כניסה:1.0099 | סטופ:1.0136 | יעד:1.0068

יורו דולר שורט: כניסה:1.38025 | סטופ:1.3863 | יעד:1.3760

פתח חשבון מסחר

מי שמעוניין לבצע את עסקאות הפורקס המובאות מוזמן ללחוץ כאן על מנת לפתוח חשבון מסחר במט"ח.

מוגש בחסות חברת Real-Forex

* Real-Forex מבהירה כי אין לראות באמור ייעוץ להשקעות. המסחר במטבע חוץ מסוכן ואינו מיועד לכל משקיע. מומלץ להיוועץ ביועץ השקעות מוסמך לפני ביצוע עסקאות. אין לראות באמור הבטחה לתשואות עתידיות או לתשואה בכלל.
עסקאות האנליסטים ליום 01-02-2011

עסקאות האנליסטים ליום  01-02-2011
פאונד ין לונג: כניסה:132.01 | סטופ:131.24 | יעד:132.72
פאונד שוויצרי לונג: כניסה:1.5160 | סטופ: 1.5009 | יעד:1.5207

פתח חשבון מסחר

מי שמעוניין לבצע את עסקאות הפורקס המובאות מוזמן ללחוץ כאן על מנת לפתוח חשבון מסחר במט"ח.

מוגש בחסות חברת Real-Forex

* Real-Forex מבהירה כי אין לראות באמור ייעוץ להשקעות. המסחר במטבע חוץ מסוכן ואינו מיועד לכל משקיע. מומלץ להיוועץ ביועץ השקעות מוסמך לפני ביצוע עסקאות. אין לראות באמור הבטחה לתשואות עתידיות או לתשואה בכלל.
עסקאות האנליסטים 27/01/2011

עסקאות האנליסטים 27/01/2011

פאונד דולר לונג: כניסה:1.5937 | סטופ:1.5904 | יעד:1.5981

יורו שוויצרי שורט: כניסה:1.2880 | סטופ:1.2941 | יעד:1.2825

פתח חשבון מסחר

מי שמעוניין לבצע את עסקאות הפורקס המובאות מוזמן ללחוץ כאן על מנת לפתוח חשבון מסחר במט"ח.

מוגש בחסות חברת Real-Forex

* Real-Forex מבהירה כי אין לראות באמור ייעוץ להשקעות. המסחר במטבע חוץ מסוכן ואינו מיועד לכל משקיע. מומלץ להיוועץ ביועץ השקעות מוסמך לפני ביצוע עסקאות. אין לראות באמור הבטחה לתשואות עתידיות או לתשואה בכלל.
עסקאות האנליסטים ליום 26-01-2011

עסקאות האנליסטים ליום 26-01-2011

יורו ין שורט: כניסה:111.80 | סטופ:113.02 | יעד:109.80

יורו דולר לונג: כניסה:1.3706 | סטופ:1.3661 | יעד:1.3747

פתח חשבון מסחר

מי שמעוניין לבצע את עסקאות הפורקס המובאות מוזמן ללחוץ כאן על מנת לפתוח חשבון מסחר במט"ח.

מוגש בחסות חברת Real-Forex

* Real-Forex מבהירה כי אין לראות באמור ייעוץ להשקעות. המסחר במטבע חוץ מסוכן ואינו מיועד לכל משקיע. מומלץ להיוועץ ביועץ השקעות מוסמך לפני ביצוע עסקאות. אין לראות באמור הבטחה לתשואות עתידיות או לתשואה בכלל.
עסקאות האנליסטים 25-01-2011

עסקאות האנליסטים 25-01-2011

יורו דולר  שורט: כניסה:1.3625 | סטופ:1.3692 | יעד:135072

אוסטרלי דולר שורט: כניסה:0.9925 | סטופ:0.9975 | יעד:0.9881

פתח חשבון מסחר

מי שמעוניין לבצע את עסקאות הפורקס המובאות מוזמן ללחוץ כאן על מנת לפתוח חשבון מסחר במט"ח.

מוגש בחסות חברת Real-Forex

* Real-Forex מבהירה כי אין לראות באמור ייעוץ להשקעות. המסחר במטבע חוץ מסוכן ואינו מיועד לכל משקיע. מומלץ להיוועץ ביועץ השקעות מוסמך לפני ביצוע עסקאות. אין לראות באמור הבטחה לתשואות עתידיות או לתשואה בכלל.
עסקאות האנליסטים 24-01-2011

עסקאות האנליסטים 24-01-2011

דולר ין לונג: כניסה:82.30 | סטופ:82.52 | יעד:83.27

דולר שוויצרי לונג: כניסה:0.9604 | סטופ:0.9580 | יעד:0.9650

פתח חשבון מסחר

מי שמעוניין לבצע את עסקאות הפורקס המובאות מוזמן ללחוץ כאן על מנת לפתוח חשבון מסחר במט"ח.

מוגש בחסות חברת Real-Forex

* Real-Forex מבהירה כי אין לראות באמור ייעוץ להשקעות. המסחר במטבע חוץ מסוכן ואינו מיועד לכל משקיע. מומלץ להיוועץ ביועץ השקעות מוסמך לפני ביצוע עסקאות. אין לראות באמור הבטחה לתשואות עתידיות או לתשואה בכלל.
עסקאות האנליסטים ליום שני 17-01-2011

עסקאות האנליסטים ליום שני 17-01-2011

אוסטרלי דולר שורט: כניסה:0.9856 | סטופ:0.9917 | יעד:0.9795

יורו דולר שורט: כניסה:1.3315 | סטופ:1.3405 | יעד:1.3231

פתח חשבון מסחר

מי שמעוניין לבצע את עסקאות הפורקס המובאות מוזמן ללחוץ כאן על מנת לפתוח חשבון מסחר במט"ח.

מוגש בחסות חברת Real-Forex

* Real-Forex מבהירה כי אין לראות באמור ייעוץ להשקעות. המסחר במטבע חוץ מסוכן ואינו מיועד לכל משקיע. מומלץ להיוועץ ביועץ השקעות מוסמך לפני ביצוע עסקאות. אין לראות באמור הבטחה לתשואות עתידיות או לתשואה בכלל.
עסקאות האנליסטים ליום חמישי 13-01-2011

עסקאות האנליסטים ליום חמישי 13-01-2011

פאונד שוויצרי לונג: כניסה: |  סטופ:1.5219 | יעד:1.5389

דולר קנדי לונג: כניסה:0.9894 | סטופ:0.9850 | יעד:0.9932

פתח חשבון מסחר

מי שמעוניין לבצע את העסקאות המובאות מוזמן ללחוץ כאן על מנת לפתוח חשבון מסחר במט"ח.

מוגש בחסות חברת Real-Forex

* Real-Forex מבהירה כי אין לראות באמור ייעוץ להשקעות. המסחר במטבע חוץ מסוכן ואינו מיועד לכל משקיע. מומלץ להיוועץ ביועץ השקעות מוסמך לפני ביצוע עסקאות. אין לראות באמור הבטחה לתשואות עתידיות או לתשואה בכלל.